O Autorze

Profesor filozofii i publicysta. Kieruje zakładem Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ i redaguje czasopismo filozoficzne UJ "Principia”. Jest autorem dziewięciu książek (m.in. „Heurystyki filozoficznej”; „Techniki metafilozofii”; „Wstępu do filozofii”) i wielu artykułów oraz esejów i tekstów publicystycznych (publikowanych m.in. w „Gazecie Wyborczej”; „Dzienniku” i „Przeglądzie politycznym”). Zob. www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman.